Warunki adopcji w Polsce

Zdaniem psychologów adopcja to najlepsze rozwiązanie dla dzieci porzuconych przez biologicznych rodziców. Obecnie w domach dziecka na nowych rodziców czeka powyżej 25-30 tys. dzieci. Jest to bardzo duża liczba zwłaszcza, że rocznie zaledwie 3,6 tys. małżeństw zostaje rodzicami adopcyjnymi. Co więcej, pary zazwyczaj starają się o adopcję noworodka lub niemowlęcia, dlatego starsze dzieci mają znacznie mniejsze szanse na opuszczenie domu dziecka. Sama procedura adopcyjna także nie należy do najprostszych. Kandydaci na rodziców adopcyjnych muszą przejść długą drogę, która wiedzie przez liczne testy, rozmowy oraz spotkania. Wszystko to ma na celu stwierdzić, że są pewni swojej decyzji i zapewnią ciepły dom adoptowanemu dziecku, które jednocześnie będą traktować jak własne. Jakie są warunki adopcji w Polsce i kto może starać się o przysposobienie dziecka?

Rodzaje adopcji

W Polsce istnieją dwie możliwości adopcji dziecka, a więc przysposobienie konwencjonalne oraz bezpośrednie. Czym się od siebie różnią? Adopcja konwencjonalna odbywa się przez ośrodek adopcyjno-opiekuńczy, zaś w bezpośredniej, to matka decyduje, komu powierzy swoje dziecko, stąd zwana bywa również adopcją ze wskazaniem. Przez specjalistów popierana jest zwłaszcza ta pierwsza droga, ponieważ w przypadku adopcji ze wskazaniem zachodzi podejrzenie, że znaczną rolę odgrywać mogą w niej środki finansowe, gdyż rodzice adopcyjni mają bezpośredni kontakt z biologicznymi rodzicami, co nie ma miejsca w przypadku adopcji konwencjonalnej.

Warunki adopcji dziecka

Warto wiedzieć, że adoptować można wyłącznie dziecko opuszczone. W praktyce oznacza to, że jego rodzice nie żyją bądź zrzekli się praw rodzicielskich, a w skrajnych wypadkach zostali jej pozbawieni przez sąd. Matka, która porzuca swoje dziecko, ma prawo na zmianę decyzji w ciągu 6 tygodni, oznacza to więc, że nie istnieje możliwość adopcji dziecka, które nie ukończyło szóstego tygodnia życia. Niemożliwe jest także przysposobieni dzieci porzuconych bez znajomości ich tożsamości. Najpierw należy zatem ustalić ich pochodzenie oraz dane biologicznych rodziców.

Kto może ubiegać się o adopcję?

W Polsce o adopcję starać mogą się małżeństwa z minimum 5-letnim stażem. Dzieje się tak, ponieważ według statystyk zdecydowana większość małżeństw rozpada się właśnie w ciągu najbliższych 5-ciu lat. Opuszczone dzieci i tak już wiele przeszły w swoim krótkim życiu, dlatego zadaniem placówek adopcyjno-wychowawczych jest znalezienie im stabilnego i bezpiecznego domu. Co więcej, rodzice adopcyjni powinni mieć stałe dochody oraz wykazać pozytywną opinię z miejsca pracy. Nie mogą jednocześnie posiadać żadnych nałogów. W przypadku par bezdzietnych niekiedy konieczne jest także przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o leczeniu bezpłodności.

Jak przebiega proces adopcyjny?

Pierwszy etap to wstępna rozmowa oraz zebranie wszystkich potrzebnych dokumentów. Wśród nich wymienia się najczęściej akt zawarcia małżeństwa, zaświadczenie o zarobkach i niekaralności czy zaświadczenia o stanie zdrowia. Następnie przeprowadzane jest spotkanie z psychologiem oraz pedagogiem. Jego główny cel to poznanie motywacji do adopcji. Duże znaczenie odgrywa także wizyta w domu. Pracownicy ośrodków adopcyjnych sprawdzają warunki socjalne potencjalnych rodziców biologicznych, a także starają się ich bliżej poznać. Jeżeli dotychczasowe etapy zakończyły się pozytywnym wynikiem, to małżeństwo kierowane jest na szkolenie, które przybliża problemy związane z przysposobieniem dziecka, a później następuje oficjalne zakwalifikowanie kandydatów do adopcji. Stąd już bardzo blisko do poznania wybranego dziecka. Rodzice adopcyjni mogą poznać jego historię, stan zdrowia czy sytuację rodzinną. Pierwsze spotkanie z dzieckiem odbywa się zazwyczaj w domu dziecka. Co więcej, od pory istnieje możliwość regularnego odwiedzania dziecka, a do sągu rodzinnego złożony zostaje wniosek o jego przysposobienie. Na drugiej rozprawie sąd orzeka przeważnie przysposobienie, dzięki czemu sporządzona zostaje nowa metryka urodzenia dziecka, a samo dziecko pozostaje na stałe w nowym domu.