Adopcja w Polsce a w Europie – różnice

Bardzo często usłyszeć można, że proces adopcyjny w Polsce jest znacznie utrudniony, przez co zniechęca potencjalnych kandydatów na rodziców adopcyjnych. Czy adopcja w innych krajach europejskich znacznie się różni od polskiej? Poniżej omówione zostaną różnice na przykładzie polskiej i niemieckiej adopcji. Co warto o nich wiedzieć i dlaczego coraz więcej dzieci z naszego kraju zostaje adoptowanych przez pary zamieszkujące na stałe za granicą?

Kiedy można adoptować dziecko?

W Polsce istnieje możliwość adopcji wyłącznie osoby małoletniej, czyli takiej, która nie ukończyła 18 roku życia i nie wstąpiła w związek małżeńskich. W Niemczech nie występuje ograniczenie wiekowe, dlatego też zaadoptować można również osoby pełnoletnie. Co więcej, najważniejsza różnica dotyczy czasu, od którego adopcja jest możliwa. W naszym kraju na przysposobienie należy odczekać przynajmniej 6 tygodni, taki jest bowiem okres, w którym rodzice biologiczni mogą wycofać się z decyzji o porzuceniu dziecka. W Niemczech czas ten jest nieznacznie dłuższy, bo wynosi do 8 tygodni. Co więcej, adopcja dziecka powyżej 13 roku życia w Polsce wymaga jego zgody, w Niemczech ten wiek wynosi 14 lat.

Kiedy możliwa jest adopcja dziecka?

Większość wymagań jest do siebie zbliżona, co oznacza, że zarówno w Polsce, jak i w Niemczech można adoptować wyłącznie dzieci o jasnej sytuacji prawnej. Ponadto przyszły rodzic adopcyjny musi posiadać pełną zdolność praw obywatelskich i cywilnych, a także być zdrowy pod względem psychicznym oraz fizycznym. Ważny jest także wiek osób starających się o adopcję. Co ciekawe, wymagania wiekowe są w tym przypadku bardziej restrykcyjne u naszego zachodniego sąsiada, gdyż minimalny wiek przysposabiającego to 25 lat (w przypadku małżeństw, młodszy z małżonków musi mieć przynajmniej 21 lat). Dla porównania w Polsce minimalny wiek został ustanowiony na 18 rok życia. Co więcej, adopcji dokonać może również osoba małoletnia, która zawarła związek małżeński. Nie oznacza to jednak, że 18-latek otrzyma zgodę na adopcję, ponieważ w większości przypadków pod uwagę brane są także inne czynniki, jak chociażby status cywilny osoby ubiegającej się o adopcję. W Polsce na przysposobienie dziecka mogą liczyć małżeństwa z minimum 5-letnim stażem małżeństwa. Osoby samotne i pozostające w nieformalnych związkach nie mają większych szans, tymczasem w Niemczech o wspólną adopcję mogą starać się także osoby, które nie sformalizowały swojego związku.

Wiek ma także duże znaczenie w przypadku wyboru dziecka do adopcji. Różnica wiekowa pomiędzy rodzicem adopcyjnym a przysposabianym dzieckiem może wynosić maksymalnie 40 lat. Pozostałe wymagania odnoszące się do sytuacji materialnej, warunków mieszkaniowych, itd. są do siebie zbliżone.

Mimo że różnice nie są tak znaczące, to w Niemczech odnotowuje się znacznie wyższy wskaźnik adopcji. Znacząco krótszy jest także okres oczekiwania na adopcję, gdyż trwa od 3 miesięcy do 2 lat, zaś w Polsce nawet do 4 lat.