Aktualności

Podczas analizowania elementu Name nastąpił nieoczekiwany koniec pliku. Wiersz 70153, pozycja 215.
  w System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(Exception e)
  w System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(String res, String arg)
  w System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(Int32 pos, String res, String arg)
  w System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseQName(Boolean isQName, Int32 startOffset, Int32& colonPos)
  w System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseAttributes()
  w System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseElement()
  w System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseElementContent()
  w System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
  w System.Xml.XmlLoader.LoadNode(Boolean skipOverWhitespace)
  w System.Xml.XmlLoader.LoadDocSequence(XmlDocument parentDoc)
  w System.Xml.XmlLoader.Load(XmlDocument doc, XmlReader reader, Boolean preserveWhitespace)
  w System.Xml.XmlDocument.Load(XmlReader reader)
  w System.Xml.XmlDocument.Load(String filename)
  w Edito.ErrorLog.SaveXml(String from, Exception exception, Boolean extended)
  w Edito.Web.Public.Mvc.ControllerBase`2.Invoke(String action)
  w Edito.WebUI.Default.InitBlocks(String region, ControlCollection controls, List`1 blocks) w e:\_Projekty\akuku\WebUI\Default.aspx.cs:wiersz 428

Program wspierają:


Partnerzy: